Konatelia

 

MUDr. Hlavička Imrich

MUDr. Martinkovičová Zora

 

Spoločníci

MUDr. Bányi Ján

MUDr. Belicová Terézia

MUDr. Práznovská Zuzana

MUDr. Hagarová Izabela

MUDr. Hlavičková Eva

MUDr. Komáromy Gabriel

MUDr. Chrisafidu Elena

MUDr. Fujašová Kornélia

MUDr. Likér Jaromír

MUDr. Machová Dagmar

MUDr. Moravčíková Mária

MUDr. Laurincová Zuzana

MUDr. Dušová Agneša

Doc. Pitoňák Michal

MUDr. Radošovská Antónia

MUDr. Skladanová Viera

MUDr. Hlavička Imrich

MUDr. Martinkovičová Zora

MUDr. Dagmar Štofková

Michal Štofko

Peter Štofko

MUDr. Denisa Priščáková