Denzitometria

Naša poliklinika v Nových Zámkoch poskytuje presné vyšetrenie kostnej hmoty a zistí nebezpečie vzniku osteoporózy alebo diagnostikuje už jej určitý stupeň prostredníctvom špičkového prístroja denzitometrického prístroja DISCOVERY QDR SERIES.

Denzitometria je neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti. Pomocou celotelového denzitometra Hologic QDR Discovery vieme neinvazívnym spôsobom prostredníctvom mäkkých rtg lúčov, zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.
Tento prístroj na základe zabudovaného softwaru, porovnáva snímané kosti voči zdravému kostnému tkanivu. Kosti sa snímajú z dvoch lokalít: z driekových stavcov, kde sa ochorenie najčastejšie začína a z oblasti krčka stehennej kosti, časti stehna, kde sa najčastejšie kosť lomí. Software je aplikovateľný ako u dospelých tak aj u detí.
K výsledkom denzitometrického vyšetrenia treba pristupovať ako k hociktorému inému laboratórnemu vyšetreniu, ktoré je pomocným vyšetrením pre určenie diagnózy.

Odborná pracovníčka:
Tel. číslo: 035/6407 821

Len na objednanie!

 8:00 - 13:30

Cenník denzitometrických vyšetrení:

Poistenci ZP

Dôvera

7.00€

*0.00€

Union

7.00€

*0.00€

VšZP

7.00€

*0.00€

Pacienti bez odporučenia lekára

11.00€

 

 *Podľa odporúčajúceho lekára